پرویز جعفری
مشاوره تبلیغات و توسعه کسب و کارها

گروه هلدینگ تجارت 20

با ما بدرخشید
گروه هلدینگ تجارت 20

مشاوره امور تبلیغات و بازاریابی

تحقیقات بازار کسب و کار

تحقیقات بازار کسب و کار

مشاوره تا آموزش کسب و کار

مشاوره تا آموزش کسب و کار

شبکه گسترده تبلیغات

شبکه گسترده تبلیغات

برنامه ریزی کسب و کار

برنامه ریزی کسب و کار

روش مدیریتی کسب و کار

روش مدیریتی کسب و کار

راه کارهای تبلیغات

راه کارهای تبلیغات

آنالیز رقبا در هر کسب و کار

آنالیز رقبا در هر کسب و کار

برنامه ریزی زمان بندی شده

برنامه ریزی زمان بندی شده

مشاوره و تدوین استراتژی های تبلیغاتی

هر کسب و کاری در مسیر موفقیت بایستی مشکلات خود را حل نماید و گامهای توسعه ای را شناسایی و اجرا کند، اجرای پروژه های عارضه یابی حل مشکلات و رفع مشکلات و تحقق توسعه خود را به مدیران گروه هلدینگ تجارت 20 بسپارید : فروش و بازاریابی ،استراتژی های کسب و کار، منابع انسانی و عملیات

تمام حقوق وب سایت محفوظ است 1402

توسعه وب سایت تیم هلدینگ تجارت 20

منو
منو