کلمات پیشنهادی

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس C
میلیون تومان 8 بین 45 الی 60 ثـانیه
 • حداقل زمان ساخت : 15 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس B
میلیون تومان 17 بین 45 الی 60 ثـانیه
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس A
میلیون تومان 27 بین 45 الی 60 ثـانیه
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
مدت زمان تیزرهای تبلیغاتی معمولا بین 45 الی 60 ثـانیه می باشد.
قبــل از ضبط مـتن تیزر صـدای گـوینده به تـایید کـارفرما خــواهد رسـید.
تمامی کـارها توسط تیم کـارگردانی و تولیـد متـخصص انجام خواهد شد.
برای هر تیزرتبلیغاتی درخواستی دو الی سه سناریو اختصاصی ارائه می شود.
هزینه دکورسازی و طراحی صحنه بسته به سناریو جداگانه محاسبه خواهد شد.
هزینه ایاب و ذهـاب برای ساخت تیزرهای خارج از تـهران به عهده کـارفرما می باشد.
درصورت نیاز به استفاده از بازیگرهای حرفه ای هزینه ان جداگانه محاسبه خواهد شد.

شروع قیمت تیزر

اینفوگرافیک
میلیون توما ن 6 به صورت دقیقه ای
 • حداقل زمان ساخت : 7 روز کاری
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد

شروع قیمت تیزر

موشن گرافیک دوبعدی
میلیون تومان 8 به صورت دقیقه ای
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد

شروع قیمت تیزر

موشن گرافیک سه بعدی
میلیون تومان 14 به صورت دقیقه ای
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • استانداردهای پخش صدا و سیما
 • گوینده حرفه ای
 • استوری بورد
هزینه طراحی کاراکتر جداگانه محاسبه خواهد شد.
امکان ترکیب تیزرهای موشن گرافیک باهم وجود دارد.
تعرفه تیزرهای موشن گرافیک به صورت دقیقه ای می باشد.
قبـل از ضبط متن تیزر صدای گوینده به تایید کارفرما خواهد رسید.
تمامی کارها توسط تیم کارگردانی و تولید متخصص انجام خواهد شد.
برای هر تیزر موشن درخواستی دو الی سه سناریو اختصاصی ارائه می شود.

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس C
میلیون تومان 10 بین 5 الی 15 دقیقه
 • حداقل زمان ساخت : 15 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • لوگو استیشن
 • اینفوگرافیک

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس B
میلیون تومان 20 بین 5 الی 15 دقیقه
 • حداقل زمان ساخت : 25 روز کاری
 • فرمت خروجی : Full hd
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • لوگو استیشن
 • اینفوگرافیک

شروع قیمت تیزر تبلیغاتی

کلاس A
میلیون تومان 32 بین 5 الی 15 دقیقه
 • حداقل زمان ساخت : 40 روز کاری
 • فرمت خروجی : 4K
 • عکس برداری از پروژه
 • تدوین حرفه ای و اصلاح رنگ
 • استفاده از موشن گرافیک دو بعدی
 • استفاده از تجهیزات کامل فیلم برداری
 • گوینده حرفه ای
 • تیزر تبلیغاتی 1 دقیقه ای
 • مدل سازی و انیمیشن سه بعدی
 • لوگو استیشن
 • اینفوگرافیک
قبــل از ضبـط مـتن تیزر صـدای گـویـنـده به تـایید کـارفـرمـا خــواهـد رسـید.
تمامـی مراحل تولیـد توسط تیم کـارگردانی و متـخصص انجـام خواهـد شـد.
مدت زمان فیلم های صنعتی و تبلیغاتی معمولا بین 5 الی 15 دقیقه می باشد.
هزینه دکورسازی و طراحی صحنه بسته به سناریو جداگانه محاسبه خواهد شد.
هزینه ایاب و ذهـاب برای ساخت تیزرهای خارج از تـهران به عهده کـارفرما می باشد.
درصورت نیاز به استفاده از بازیگرهای حرفه ای هزینه ان جداگانه محاسبه خواهد شد.